نوشیدنی

Sour Cherry Drink

نوشیدنی آلبالو: "یادآور رؤیاهای تابستانی" تهیه شده از بهترین کنسانتره آلبالو ایرانی . محتوی حداقل 32 درصد آبمیوه . بدون هر گونه رنگ و مواد نگهدارنده . در حجم های 330 میلی لیتری و یک لیتری

Lemon Drink

نوشیدنی لیمو: "نوشیدنی خانگی" تهیه شده از آب لیمو طبیعی . محتوی 12 درصد آبمیوه . بدون هر گونه رنگ و مواد نگهدارنده . در حجم های 330 میلی لیتری و یک لیتری